Skip to main content
Almine Rech

Frieze London 2015 Xu Qu

14 — Oct 17, 2015 | London

Frieze London 2015

Selected artworks

 • Xu Qu,                   Maze (relative), yellow and purple, 2015

  Xu Qu Maze (relative), yellow and purple, 2015

  Acrylic on canvas
  250 x 372 cm

 • Xu Qu,                   Currency Wars-Argentina peso 10 new, 2015

  Xu Qu Currency Wars-Argentina peso 10 new, 2015

  Acrylic on canvas
  150 x 158 cm

 • Xu Qu,                   Currency Wars-Argentina peso 10 old, 2015

  Xu Qu Currency Wars-Argentina peso 10 old, 2015

  Acrylic and spray paint on canvas
  150 x 158 cm

 • Xu Qu,                   Currency Wars-pound 5 new, 2015

  Xu Qu Currency Wars-pound 5 new, 2015

  Acrylic on canvas
  150 x 158 cm

 • Xu Qu,                   Currency Wars-pound 5 old, 2015

  Xu Qu Currency Wars-pound 5 old, 2015

  Acrylic and spray paint on canvas
  150 x 158 cm

 • Xu Qu,                   Currency Wars - Euro 5 new, 2015

  Xu Qu Currency Wars - Euro 5 new, 2015

  Acrylic on canvas
  150 x 158 cm

 • Xu Qu,                   Currency Wars - Euro 5 old, 2015

  Xu Qu Currency Wars - Euro 5 old, 2015

  Acrylic and spray paint on canvas
  150 x 158 cm

 • Xu Qu,                   Totem, 2015

  Xu Qu Totem, 2015

  Paper and Iron Plate
  211 x 48 x 38 cm

 • Xu Qu,                   Totem, 2015

  Xu Qu Totem, 2015

  Paper and Iron Plate
  160 x 48 x 38 cm

 • Xu Qu,                   Totem, 2015

  Xu Qu Totem, 2015

  Paper and Iron Plate
  165 x 48 x 38 cm

More on Xu Qu