The Wall: Edgar Plans

(Project)


Download

Het werk van Edgar Plans weerspiegelt de Contemporary Faux Naïf-beweging. Zoekend naar rechtstreekse toegang tot de pure artistieke expressie in kinderlijke en outsiderkunst bevrijdt Edgar Plans zich van het vernislaagje van de cultuur. In een naïeve combinatie van street art en jeugdboekillustraties, een knipoog naar de brutale graffiti-uitingen van tieners, presenteert Edgar Plans een esthetiek die zowel ongepolijst als argeloos is.
Voor het project The Wall: Edgar Plans, gepresenteerd in galerie Almine Rech in Brussel, toont de Spaanse kunstenaar een groot schilderij en zeven kleine werken. The Wall geeft ons het gevoel in een felgekleurde speelruimte te zijn. In dit bruisende skatepark met springplanken hoog in de lucht spelen de Animal Heroes, personages die door Edgar Plans zijn bedacht, diverse spelletjes die verwijzen naar videogames, stripboeken en uiteraard street art.
Op het tweede gezicht doen zijn schilderijen aan het perspectiefspel van De Chirico denken vanwege hun surrealistische aspect, met een subtiele onbalans tussen oud en hedendaags. Deze mobiele loopbruggen wekken een gevoel van gewichtloosheid en schommeling bij de toeschouwer op, een euforische en rustgevende sensatie. Dit grote schilderij wordt vergezeld door een reeks portretten in kleiner formaat.
Door de details van een werk in kleine portretten te personifiëren en individualiseren, kan de kunstenaar deze videogamepersonages, die normaal gesproken gestandaardiseerd en stereotiep zijn, een ziel geven. De aseksuele figuren van Edgar Plans getuigen van zijn kritiek op seksisme en racisme.

– Milena Oldfield, researcher at Almine Rech