Matthieu Ronsse

Murales


Download

Na afloop van de tentoonstelling besloot het Raveel Museum in overleg met Matthieu Ronsse om, hoewel dit totaalkunstwerk als een tijdelijke ingreep werd aanzien, zijn indrukwekkende muurschildering te behouden.

Van 8 maart tot en met 14 juni 2020 liep in het Roger Raveel Museum de tentoonstelling ‘Muurschilderingen’. Hierin werd deze bijzondere discipline belicht waar ook Roger Raveel mee aan de slag ging. Een bijzonder voorbeeld hiervan zijn de befaamde muurschilderingen in het Kasteel van Beervelde, waarvan de restauratie eind 2020 werd afgerond en vanaf 2021 terug toegankelijk zijn voor het publiek. Zes hedendaagse kunstenaars werden uitgenodigd om op gelijkaardige manier aan de slag te gaan: Jana Cordenier, Koen van den Broek, Sophie Whettnall, Tatjana Gerhard, Carole Vanderlinden en Matthieu Ronsse. De werken van de zes kunstenaars waren te zien in diverse tentoonstellingsruimtes van de oude pastorijwoning.

De schilderijen van Matthieu Ronsse (1981) zijn producten van een procesmatige en fysieke actie. In een steeds evoluerend en volkomen onvoorspelbaar experiment wisselen constructie en destructie elkaar af. De kunstenaar creëert de aanzet tot een beeld, gaat het vervolgens (gedeeltelijk) bedekken, openscheuren, overplakken of totaal vernietigen om het daarna te herkauwen en te combineren in nieuwe verbindingen. De eclectische kakofonie die ontstaat, is een complex spel van lagen en associaties en komt tot volle wasdom in een totaalinstallatie. Ronsse tracht zich te verzetten tegen vormelijke of conceptuele conventies binnen het eigen oeuvre. De kunsthistorische referenties fungeren eerder als motieven dan als bewuste formalistische citaten. We herkennen subtiele knipogen naar de uit het duister opdoemende karakterkoppen van Rembrandt, de abstraherende experimenten van Cézanne, de vlezige naakten van Lucian Freud of de monumentale paarden van Velázquez. In het Raveelmuseum verschaft Ronsse een nieuwe dimensie aan het concept van de muurschildering: zijn in situ ingreep breidde zich uit naar de volle breedte en hoogte van de vier muren in de ruimte, met inbegrip van de deur, de schouw en de plinten. De echo’s van het geïmproviseerde atelier dat hij ter plekke opzette, getuigen van de vrijheid van creatie in een ontploft laboratorium vol olieverf.