Matthieu Ronsse

Memorabilia


Download

Voor zijn nieuwe tentoonstelling in Almine Rech Gallery presenteert Matthieu Ronsse een ensemble nieuwe werken waaraan hij gelijktijdig werkte en die gedurende korte tijd ook opgesteld werd in het Grafelijk slot van Male (Brugge). In zijn werk kan alles met elkaar verstrengeld geraken: newwavemuziek, schilderijen van oude meesters, snapshots, modefoto’s, het atelier, vroeger werk… Samen vormen ze een fertiele verfkorst waarin de opstapeling van beeld en materie telkens weer verrassende mogelijkheden en nieuwe pistes creëert. Terwijl het ene werk opgaat in zijn omgeving, kan een ander werk een dissonante shock veroorzaken. Ook de tentoonstellingscontext zelf kan een extra betekenislaag voor het werk genereren. Het kasteel waar de werken even resideerden was bijvoorbeeld in de Middeleeuwen het schouwtoneel van menige adellijke intriges maar draagt ook de sporen van de vrouwenabdij die er in de twintigste eeuw gevestigd was. Een gebouw, net als een schilderij draagt zijn beladen verleden mee, hoewel dit enkel zichtbaar kan worden in de verbeelding. Het hoofse en de intrige, de herinnering en de amnesie, het eeuwige en het vergankelijke, het zijn thema’s waarrond het werk van Matthieu Ronsse vaak cirkelt.

De schilderijen en installaties van Matthieu Ronsse kunnen nog het best beschreven worden als fragmenten van een schilderkunstig avontuur waarin experiment en het plezier van het creëren centraal staan. Zolang een kunstwerk in zijn handen is, blijft het onderhevig aan het creatief proces en wordt het dus nooit als ‘af’ beschouwd. Zelfs tijdens de tentoonstelling blijven transformaties voortdurend mogelijk. Het schilderij is tegelijk het schilderspalet : het draagt de vele sporen van hoe het werk werd opgebouwd en toont hoe ook toeval en het voortdurend zoeken naar oplossingen om het schilderproces spannend te houden meebepalend zijn. Voor Matthieu Ronsse is niet het finale beeld belangrijk, wel het proces dat geleid heeft tot dit beeld. Elke verflaag doet een vorige laag verdwijnen in de herinnering of de vergeetput. Het beleven van het werk van Matthieu Ronsse is daarom veel meer dan het louter kijken naar een afbeelding: het is de duik in een creatief proces.

– Tanguy Eeckhout