Joep van Lieshout

Primitive Modern


Download

Beelden van een andere heerlijke nieuwe wereld die gaat komen.

O wonder!

How many goodly creatures are there here!
How beauteous mankind is!
O brave new world,
That has such people in it!

 -William Shakespeare

 

Almine Rech Gallery is verheugd de eerste solo tentoonstelling van de Nederlandse kunstenaar Joep van Lieshout, te presenteren. In deze tentoonstelling getiteld Primitive Modern toont Joep Van Lieshout de transitie tussen twee sleutelprojecten: het nieuwe project Neo-futurism en recente werken van het gesamtkunstwerk New Tribal Labyrinth waar de kunstenaar de laatste vier jaren aan heeft gewerkt. Beide projecten verbeelden dezelfde paradoxale utopische verlangens, en laten ook een duidelijke verschuiving zien middels een toekomst visie op de ontwikkeling van de wereld.

New Tribal Labyrinth is een serie sculpturen die de industriële revolutie omarmen en het romantisch verlangen om één te worden met de machine en materie verbeelden. De serie suggereert het ontstaan van een nieuwe wereldorde, geïnspireerd op oude wereldordes. In deze wereld, bevolkt door fictieve stammen, zien we immers een terugkeer naar landbouw en industrie waar oude rituelen worden geherwaardeerd. New Tribal Labyrinth is opgebouwd uit agrarische, industriële en rituele objecten, maar in de tentoonstelling wordt vooral de nadruk gelegd op het domein van rites en rituelen. Sculpturen die dienen als vereringsobjecten, overwinningszuilen en vruchtbaarheidsbeelden refereren aan primitieve sculpturen. Venusfiguren en Madonna’s, gehouwen uit een intuïtief en instinctief verlangen, staan op sokkels die verwijzen naar het modernisme van het begin van de 20ste eeuw. 

Van Lieshouts recente werk Neo-futurism vertaalt het futurisme, de kunststroming van het begin van de 20ste eeuw, op een disruptieve manier naar de 21ste eeuw. Technologie, big data, acceleratie, conflict, agressie, robotica en recycling worden vermengd met poëzie en romantiek. Ze tonen niet alleen een nieuwe richting in het oeuvre van Van Lieshout maar laten ook een glimp zien van een mogelijke toekomst onder constructie gebaseerd enerzijds op vernietiging en deconstructie. Anderzijds toont het werk een optimisme van (weder-)opbouw en nieuwe energie. Een lichtend voorbeeld hiervan is de oneindige kolom die nieuw elan geeft aan de overblijfselen van het primitivisme.

Het grootste werk in de tentoonstelling is een tribal dwelling. Deze Essential Dwelling is als een grot door de mens uit steen is uitgehouwen. Hierbij worden de binnenzijde en functies bepaald door de oorspronkelijke verlangens en driften van de mens. Een essentiële leefunit waarbij de irrationele eisen het interieur vormgeven. Opnieuw wordt een tribal object vermengd met het modernistische gedachtengoed. De sculptuur is zowel hedendaags en utopisch als primitief en archaïsch. 

Met de samenkomst van het Neo-futurism en de New Tribal Labyrinth wordt de kijker uitgedaagd op zoek te gaan naar een nieuw beeld van de toekomst als een nieuw mentaal ijkpunt. Verleden en toekomst, het modernisme en het primitivisme, het rationale en het irrationele, de utopie en de dystopie, kunst, energie en wetenschap worden met elkaar verbonden en bevraagd.  Van Lieshout bouwt hiermee nieuwe wereldbeelden en systemen op de ruïnes van het verleden.

 

Jan Boelen