Matthias Bitzer

root / ruin / rhapsody


Download

Al meer dan een decennium experimenteert Bitzer met diverse combinaties van sculptuur, tekenen en schilderen om de discursieve mogelijkheden van verschillende media, stijlen en genres uit te breiden.

Elke van Bitzers tentoonstellingen – vaak opgevat als op zich staande, uitgebreide installaties – omvatten een reeks van disparate elementen die bestaan uit persoonlijke, historische, fictieve en imaginaire referenties, die samen een netwerk van veranderlijke meditaties over de aard van tijd en ruimte creëren. Bitzers precieze plaatsing van zijn werken in de tentoonstellingscontext is een centraal en constant thema en een strategie die de kunstenaars' diepe fascinatie voor de fysieke en perceptuele relatie tussen objecten, expressie en de hun omringende ruimte tot uitdrukking brengt.

Bij de verdere ontwikkeling van zijn formele en conceptuele strategieën van betrokkenheid gebruikt Bitzer Sigizmund Krzhizhanovsky's modernistische kortverhaal Quadraturin als een los kader voor een nieuwe serie werken rond deze allegorie over radicale vervreemding. Ook werkt Bitzer de mogelijkheden van tijdelijke en ruimtelijke oplossing verder uit. Eerder werden die in recente werken onderzocht, gebruik makend van de verwoven motieven van toenemende psychische en lichamelijke vervorming van het narratief als knooppunten tussen beschrijving en afbeelding, woord en object.

Doorheen de verschuivingen tussen antagonisme en harmonie, oprechtheid en kunstmatigheid aanwezig in elk van Bitzers individuele werken, genereert hij een verontrustende en immersieve omgeving die niet alleen de kwetsbare grenzen tussen beeld en tekst, waarheid en fictie, ervaring en fantasie onderzoekt, maar ook het proces van verstoffelijking zelf.

Voor deze tentoonstelling presenteert Bitzer een selectie van nieuwe sculpturale werken en muurwerken, bestaande uit tekeningen, schilderijen en collages, alsook een site-specifieke installatie. Samen bieden deze werken een blik op de diepe betrokkenheid van de kunstenaar met de aard van de ruimte als een manipuleerbaar, veranderlijk en steeds ongrijpbaar element. Gebruik makend van Krzhizhanovsky's verhaal dat elk werk als een referent doordringt, speelt Bitzer met de zich vermengende noties van abstractie en figuratie, en beweegt zich behendig tussen beide.

Augusta Joyce