Daniel Lergon

correspondance métallique


Download

Voor zijn tweede solotentoonstelling bij Almine Rech Gallery in Brussel, presenteert de in Berlijn gevestigde kunstenaar Daniel Lergon (°1978) schilderijen die werden gerealiseerd met water op op schilderdoek aangebrachte poedervormige metalen. Het aangezuurd water laat de metalen oxideren, waardoor kleuren ontstaan. De metalen die gebruikt worden variëren van ijzer tot koper en tin.

Daar waar lichtgevoelig materiaal zoals fluorescerende of retro-reflectieve geweven stof een belangrijke rol speelde in Lergon's vorige series, gaat de kunstenaar bij deze recente werken met chemisch geladen metalen oppervlakken aan de slag. In beide gevallen ontstaat kleur tijdens het schilderproces zelf, en worden de inherente mogelijkheden van de schilderondergrond een belangrijk element in dit proces.

Bij het betreden van de eerste van de twee tentoonstellingsruimten worden de bezoekers geconfronteerd met vijf van deze schilderijen. Donkerrode koperen oppervlakken met bruine, grijze tot groene oxidaties interageren en harmoniëren met een ijzerschilderij dat oranje en bruinkleurig roest op een donkergrijze achtergrond toont, en op zijn beurt tegenover een effen grijs tinschilderij dat slechts in mindere mate door het water lijkt te zijn aangetast is geplaatst.

Deze selectie schilderijen lijkt ook te herinneren aan Lergon's eerste tentoonstelling in Brussel, Elements, van 2010, waarin ook metaalpoeder werd gebruikt, zij het op een andere wijze. Deze eerdere tentoonstelling bestond uit vier muurschilderingen die direct op de wand werden gerealiseerd met ijzer-, koper- en tinpoeder (vermengd in een acrylaatbindmiddel).

In de tweede ruimte wordt de interpretatie van de mogelijkheden van de metalen en hun wederzijdse wisselwerking op een andere schaal voortgezet. Een groot schilderij (400 x 720 cm), gerealiseerd met water op ijzer, wordt gepresenteerd tegenover een serieel werk van vier vlak naast elkaar opgehangen doeken (250 x 800 cm). Het donkere ijzerschilderij met zijn gloeiende gelige vorm heeft een monolithisch karakter, terwijl de serie meer levendige en gesturale bewegingen toont. De serie omvat vier doeken met ijzer-, tin- en kopercoatings en laat zien hoe het aangezuurd water elk metaal op een andere wijze aantast, waarbij ook telkens andere kleuren en schilderkunstige resultaten worden gecreëerd en mogelijkheden voor de kunstenaar ontstaan. Deze reeks vertegenwoordigt een van de vele ‘metalige verbanden’ in de tentoonstelling.

Daarnaast worden twee grote vierkante schilderijen (300 x 300 cm), een met koper, het andere met ijzer, tegenover elkaar gepresenteerd.

Deze tentoonstelling is een voortzetting  van Lergon’s onderzoek naar ‘actieve’ oppervlaktematerialen en hun tot uitdrukking gebrachte mogelijkheden.

Daniel LERGON, geboren in Boon (Duitsland) in 1981, woont en werkt in Berlin. Werk van Lergon vond zijn weg naar tentoonstellingen, met name in het Esbjerg Kunstmuseum (Denemarken, 2006), AEREA (Zweden, 2008), Von-der-Heydt-Museum (Duitsland, 2009), Daimler Contemporary (Duitsland, 2011) en in de Signum Foundation (Venitië, 2013).