Matthias Bitzer

fever/field


Download

Almine Rech Gallery is verheugd de eerste solotentoonstelling van Matthias Bitzer in Brussel voor te stellen.

Geschiedenis en identiteit staan centraal in het oeuvre van Matthias Bitzer. Historische personages die de kunstenaar inspireren vormen meestal het uitgangspunt van zijn reflectie. Matthias Bitzer vertelt zelf over deze tentoonstelling : « Het onderliggende idée van de expositie is om een caleidoscopische structuur van invloeden en referenties te creëren. Mijn geheime samenleving. »

Zo is de centrale multimedia-installatie ‘The distance between you and me’ (2011) Bitzers interpretatie van het passionele liefdesverhaal tussen Kurt Weill (1900–1950) en Lotte Lenya (1898–1981), 2 Duitse avant-gardistische kunstenaars. Weill, wiens muziek als ontaard werd beschouwd door de nazi’s, zag zich genoodzaakt te vluchten naar de Verenigde Staten. Hij overtuigde zijn ex-vrouw, Lotty Lenya, samen Europa te ontvluchten. Ze hertrouwden in de VS, maar Weill stierf op jonge leeftijd in de armen van de liefde van zijn leven. Bitzer verhaalt hun tumultueuze relatie, als gevolg van haar ontrouw en door zijn engagement voor zijn muzikale carrière. In zijn installatie toont hij de complexiteit van passionele relaties die gekarakteriseerd worden door sterke verzengende liefdesgevoelens en dramatische externe gebeurtenissen. Het is aan de bezoeker het autobiografische element te ontdekken in deze ruimtevullende installatie.

Ook kan men Bertolt Brecht (1898–1956) herontdekken in Bitzers werk, de invloedrijke Duitse poëet, dramaturg en regisseur die samen met Kurt Weill verschillende opera’s gemaakt heeft. Ook Brecht vluchtte voor de nazi’s, eerst naar Scandinavië, nadien eveneens naar de Verenigde Staten. Hij bracht zijn laatste jaren door in het naoorlogse Oost-Duitsland.

Los van de historische referenties, toont een bezoek aan de expositie niettemin het eigen universum van de kunstenaar. Matthias Bitzer : « De werken zijn tot stand gekomen in verschillende niveaus, en voor mij is het enkel een logische conclusie alle elementen van de ruimte een belangrijke rol toe te kennen. Interventies vormen  een verbinding tussen de individuele werken van de tentoonstelling; het schilderen van de vloer, het installeren van een lichtinstallatie die naast het verlichten van de kunstwerken ook een gedicht vormt,… Het idee is om een autonome ruimte te construeren die de betoverende en mystieke relatie tussen de individuele objecten vormt. »

De verschillende kunstwerken die tot stand kwamen voor deze expositie wordensamengebracht in een narratief veld dat rijk is aan referenties en kunnen ook als één installatie beschouwd worden.

Men kan de dichotomieën observeren die in Bitzers schilderijen, tekeningen, collages en sculpturen merkbaar zijn : het zichtbare en het onzichtbare, het figuratieve en het abstracte en rationaliteit en emotionaliteit.

Bitzers kunst heeft ook een nieuwe wending genomen door de integratie van foto’s die de kunstenaar zelf genomen heeft. De foto’s worden gebruikt in combinatie met zelfgeschreven gedichten of worden verstopt achter geometrische figuren in lak. Toen de kunstenaar zich voorbereidde voor deze tentoonstelling herontdekte hij zijn passie voor fotografie. Aandacht voor verlichting is sowieso altijd belangrijk geweest om de autonome ruimte te creëren die zijn installaties vormgeven. Deze keer echter vormen de neonbuizen en de lichtbakken in verschillende poëtische kleurschakeringen autonome kunstwerken.

De galerie zal een monografische catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling publiceren.

De kunstenaar is geboren in 1975 in Stuttgart en woont en werkt in Berlijn Solotentoonstellingen vonden plaats in Städtische Galerie Nordhorn, Duitsland (2007) en in Kunstverein Hannover, Duitsland (2010). Een in situ installatie werd tentoongesteld in MARTHa Herford, Duitsland (2009 en 2010). Momenteel is een overzicht van zijn œuvre te zien in de Rosenblum Collectie What You(ngs) See Is What You Get, Parijs (oktober 2011 - juli 2012).